Ο Βασίλης Σπανούλης έμαθε από την Ολυμπία Χοψονίδου ότι περιμένουν και έκτο παιδί!

Ο Βασίλης Σπανούλης έμαθε από την Ολυμπία Χοψονίδου ότι περιμένουν και έκτο παιδί!

Ο Βασίλης Σπανούλης έμαθε από την Ολυμπία Χοψονίδου ότι περιμένουν και έκτο παιδί!