Πάνω από ένα εκατομμύριο οι τουρίστες στο πρώτο τρίμηνο του 2023

Πάνω από ένα εκατομμύριο οι τουρίστες στο πρώτο τρίμηνο του 2023

Πάνω από ένα εκατομμύριο οι τουρίστες στο πρώτο τρίμηνο του 2023

 • Η τουριστική κίνηση στο πρώτο τρίμηνο του 2023 εμφάνισε αύξηση κατά 74,7% με αποτέλεσμα ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα να φθάσει το 1,072 εκατομμύρια. 

  Πιο αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 64,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 104,7%. 

  Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκε σε 898,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 51,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ από τα κράτη εκτός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 103% και έφτασε σε 975,5 χιλ. ταξιδιώτες. Ακόμη, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 40,2%, ενώ από κράτη εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασε άνοδο κατά 80,4%.

  Όσον αφορά στις εισπράξεις καταγράφηκε αύξηση από κατοίκους των χωρών της ΕΕ  κατά 31,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 318,7 εκατ. ευρώ, καθώς και των από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ κατά 102,2%, οι οποίες ανήλθαν σε 409,6 εκατ. ευρώ. 

  Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 266,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 35,8%, ενώ από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 14,5% και έφτασαν στα 51,8 εκατ. ευρώ. 

  Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να εμφανίσει πλεόνασμα 233,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 150,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

  via

espa el